فروش برتر

پرده سیلت شناور

پیشرو چین است پرده سیلت شناور محافظت از آب ، پرده کدورت نوع 2 ، ژئوتکستایل بافته شده PET با مقاومت بالا بازار محصول